Site Loader

Celoživotní učení patří mezi vzdělávání dospělých a patří do něj i podnikové vzdělávání. Tomuto také odpovídá skutečnost, že mezi poskytovatele tohoto vzdělávání patří celá řada soukromých, mezinárodních i lokálních vzdělávacích společností.
školní tabule
Konec 20. století můžeme označit také jako období bouřlivého rozvoje e-learningového vzdělávání, které přispívá k zefektivnění procesu podnikového vzdělávání a přizpůsobuje se podmínkám organizace i učících se jednotlivců.

            E-learningové počátkylze zasadit do období roku 1990. Toto období je spojováno s personálním počítačem a tzv. computer based learning (CBT), s využívaním multimédií a CD-ROMu.  Vysoké náklady na výrobu byly prvotním problémem.  V období rozvoje internetu dochází k velkému rozmachu e-learningu.

S rokem 1999 se spojuje zrození e-learningu ve smyslu LMS (learning management system). Ten umožňuje distribuci e-kurzů prostřednictvím webu v pojetí 24/7/365, což znamená sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně, a po celý rok. LMS přináší zcela nové možnosti v administraci a službě zákazníkům. A to, jak je známo, je především u distančního studia nesmírně důležité.
Po roce 1999 začaly vznikat výukové portály, které nabízejí mnoho online i offline kurzů. E-learning se považuje za novou možnost vzdělávání zaměstnanců, která má již nyní své uplatnění, avšak předpokládá kvalitní přípravu ve znalostech práce s počítačem a navíc se lidem jeví jako příliš neosobní. Ve většině případů jde o spolupráci firmy, která potřebuje vyškolit své zaměstnance.
e-learning
V celé republice probíhají kurzy a seminářenapříklad od Enviromentálního minima, přes kurz Bezpečnost v IT, Boj proti korupci, Rovné příležitosti žen a mužů, Angličtina pro veřejnou správu, Nový správní systém, Školský zákon, až třeba po kurz Vzdělávání úředníků. Tedy e-learning slouží pro vzdělávání a školení zaměstnanců v oblastech informační technologie, cizích jazyků, znalostí vycházejících ze zákona, specializovaných znalostech pro řízení, informací o public relation, podnikových řádů a vyhlášek, či služeb podniků.
V několika stovkách kurzůprošlo již několik tisíců vyškolených pracovníků a stále probíhají s velkým zájmem.

4/5 - (2 votes)

Post Author: