Site Loader

Nedávno na to upozornil výzkum expertů z Michiganské univerzity. Při analýze nejpoužívanějších dětských aplikací v předškolním věku se zjistilo, že až 95 procent her pro děti do pěti let je přeplněných reklamou. A to často i takovou, která je pro ně zcela nevhodná. Vědci ve výzkumu upozorňují, že počet videoher a vzdělávacích aplikací na mobilních telefonech a tabletech rychle přibývá. Rodiče si však málo uvědomují, jak často jsou v tomto prostředí děti pod vlivem nejrůznější reklamy.

chlapeček s tabletem

Napospas byznysu

Autoři studie konstatují, že hry velmi často přerušovaly vyskakovací okna s reklamou, výzvy komerčních postaviček na zakoupení dalších herních rozšíření a také bannerové reklamy. Množství z nich bylo zavádějících a často i zcela nepřiměřených k věku dítěte, pro které byla aplikace určena.

Velké množství mobilní reklamy v aplikacích pro děti používá manipulativní a rušivé metody. Překvapilo také zjištění, že čas, který děti reálně strávily hrou, byl v mnoha případech dokonce kratší než čas, kdy sledovaly reklamu. A přestože jde o americký výzkum, podobné zkušenosti mají odborníci a rodiče u nás.
holčička s tabletem

Nevidí realitu

Přitom vliv reklamy závisí hlavně na věku dítěte. Přibližně od dvou až tří let děti začnou rozlišovat loga různých výrobců, což vytváří prostor pro pěstování náklonnosti k určité značce. Děti ve třech až sedmi letech reklamu vnímají jako oddělenou součást vysílaného programu, ale ještě ani v tomto věku nerozlišují mezi realitou a skutečností, a tak snadno nabydou dojmu, že potřebují vlastnit vše, co v reklamě vidí.

Prozradí hodně

Tisíce aplikací a her určených dětem a rodinám sbírají data pro marketingové účely. A děti jim v tom rádi pomohou. Přibližně od druhého stupně základní školy si začnou vytvářet vlastní profily na sociálních sítích a používat různé účty. Zde je nutná otevřená komunikace s dítětem o pravidlech užívání internetu. Rodič by měl mít možnost kontrolovat, co dítě na internetu dělá, ale není dobré ho od internetu izolovat úplně. Mohlo by se před vrstevníky cítit neschopné. Takto ho nemůžete chránit věčně, potřebuje se naučit, že jsou určité hranice.

Pozor na cílené reklamy na děti
4 (80%)4

Post Author: