Site Loader


1.       Školné
Nepochybně jednou z největších nevýhod amerického vzdělávacího systému je jeho cena. Školné se na nějakých ze škol může vystoupat až na $50 000 (což je v přepočtu přes 1 000 000 korun) ročně a tato částka každým rokem pomalu roste. Není proto divu, že mnoho amerických studentů sahá po studentských půjčkách nebo se snaží od škol získat stipendium – cokoli pro umožnění studia. I přesto je však cena vzdělávání jedním z největších problémů mladých lidí.
 dívka v knihovně
2.       Rozmanitost učebních plánů
Co je špatného na rozmanitosti, ptáte se? Zezačátku se to, přiznávám, může zdát jako výhoda. Je tu pak přeci mnoho možností a obrovské množství kurzů, předmětů a seminářů, ze kterých si lze vybrat, – na školách zaměřených na jazyky se můžete naučit dokonce i češtinu.
Má to však své podstatné nevýhody: to, že se na každé škole učí podle jiných učebních plánů, má za důsledek spoustu studentů, kteří sice vystudovali ten samý kurz, ale celkově mají velmi odlišné znalosti. Některé školy jsou pak upřednostňovány zaměstnavateli více než jiné a pracovníci na stejných pozicích jsou ve výsledku znalostně nevyrovnaní.
 
3.       Přijímací proces
V porovnání s jinými zeměmi je přijetí na školu velmi složitý proces. Zvláště pokud se chce student dostat na dobrou a uznávanou školu, je toho potřeba mnohem víc než jen dobré známky, velký důraz je totiž kladen i na to, zda se student zaměřuje na sociálně prospěšné aktivity (jako je například dobrovolnická činnost), jestli je členem sportovního týmu, účastní se věděckých či uměleckých projektů, atd.
 student na stadionu
4.       Mentální zdraví
Posledním, neméně důležitým, bodem je mentální zdraví studentů na školách. Je přirozené, že každý student, a je jedno kde na světě, se potýká s velkým stresem. Všechny ty testy a nároky a desítky nazpamět naučených stránek se ve spojení se vztahy s učiteli a spolužáky stávají opravdu velmi psychicky náročnou kombinací. Mnoho studentů však tvrdí, že USA je v tomto ohledu ještě o něco tvrdší a nepřístupnější: učitelé jsou striktní a často neposkytují nic jako „konzultace“ či cokoli s kontaktem jeden na jednoho, sami studenti pak mezi sebou mívají rozpory, drtivá většina byla někdy za dobu studia určitým způsobem šikanována a zesměšňována.
 
Můžeme tedy říct, že i přes zjevné, nepopiratelné výhody, jaké studium ve Spojených státech může přinést, existuje i pár nevýhod a žádnou z nich bych se neodvážila označit jako malichernost. I přes to však v školy mají mnoho pozitiv, díky kterým bych americký vzdělávací systém neoznačila jako špatný.

Post Author: